Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до інвестиційних ділянок у місті Любачів та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського району та м.Новий Розді

2013 - 2015 рр. Проект в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 “Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до інвестиційних ділянок у місті Любачів та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського району та м.Новий Розділ”

ОСНОВНА МЕТА ПРОЕКТУ: Створення належних умов для розвитку підприємництва в прикордонних районах Польщі та України

Партнери проекту: Головний партнер: Міська ґміна Любачів, Партнер 1: Ґміна Любачів, Партнер 2: Яворівська районна рада, Партнер 3:Новороздільська міська рада, Партнер 4: Інститут Регіонального Розвитку


Конкретні цілі проекту:
Конкретна ціль 1: Надання привабливості та доступності інвестиційних ділянок міста та ґміни Любачів шляхом створення і модернізації технічної та комунікаційної інфраструктури.
Конкретна ціль 2: Надання доступності інвестиційних ділянок Яворівського району та міста Новий Розділ шляхом рекультивації постіндустріальних (сірчаних) ділянок.
Конкретна ціль 3: Стимулювання розвитку підприємств в прикордонних районах, впроваджуючи політику розвитку підприємств та інших відповідних документів, створюючи та нарощуючи потенціал інститутів розвитку підприємств.

Результати діяльності:

1. Підготовлено стратегічний аналіз подальшого розвитку рекультивованих територій, розроблені концепції та бізнес-плани для індустріальних парків в Яворівському районі та місті Новий Розділ.
2. Розроблені детальні плани забудови майбутніх індустріальних парків в Яворівському районі та у місті Новий Розділ.
3. Підготовлено аналіз впливу запланованих промислових парків на регіональну та промислову політику та доступність прилеглих районів.
4. Розроблені оптимальні моделі публічно-приватного партнерства для розвитку інфраструктури індустріальних парків (Яворів та Новий Розділ).
5. Створені агенції місцевого економічного розвитку в Яворівському районі  та в м. Новий Розділ.
6. Проведено 14 тренінгів та здійснені 2 навчальні поїздки до Польщі для співробітників місцевих органів влади та представників місцевих громадських організацій. 
7. Підготовлені проектно-кошторисні документації будівництва зовнішніх інженерних мереж майбутніх індустріальних парків в Яворівському районі та в м. Новий Розділ.
8. Розроблені і надруковані презентаційні матеріали Яворівського району і м. Новий Розділ для потенційних інвесторів.
9. Проведено 8 громадських слухань з розробки концепцій, детальних планів територій, пропозицій до законодавства та інших документів.
10.  Проведено дві  міжнародні конференції з розвитку індустріальних парків, в яких взяло участь більше 300 осіб.
11. Створена транскордонна польсько-українська  мережа індустріальних парків.