Program Konferencji / Prezentacje

Міжнародна конференція "Індустріальні парки і розвиток промисловості: шанси і виклики сьогодення"
Львів, Україна 8-9 жовтня 2015 року 

Program / Prezentacje 2014

Z dnia 06.06.2014

5 czerwca 2014 roku

9.00 - 10.00

 Rejestracja, kawa
10.00 - 12.00
 Przemówienie powitalne:
 Valeriy Pyatak, Zastępca przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej
 Andrij Sadowyj,
Burmistrz miasta Lwowa
 Vasyl Fedyuk, dyrektor, departament Polityki Inwestycji i Rozwoju Regionalnego, Państwowa Agencja Inwestycji i Projektów Narodowych Ukrainy
 Maria Magoń, Burmistrz miasta Lubaczowa, kierownik projektu

 

 Wspieranie przez państwo rozwoju Parków Przemysłowych na Ukrainie

 • „Narodowe projekty „Parki Przemysłowe Ukrainy”
 • Doświadczenie partnerstwa publiczno-prywatnego podczas tworzenia i dalszego rozwoju Parków Przemysłowych
 • Analiza strategiczna i ocena możliwości tworzenia Parków Przemysłowych w obwodzie lwowskim

 Prelegenci:
 
Wiktor Krywenko, kierownik projektu „Parki przemysłowe”
 
Markijan Malski, kierownik filii Kancelarii Arzinger na Ukrainie Zachodniej
 
Olena Bey, dyrektor, Business Support Center NewBiznet
 
Volodymyr Vorobey, dyrektor, PPV Knowledge Networks

 Moderator: Oleh Kakhnovets, dyrektor, Lwowskie Regionalne Centrum ds. Inwestycji i Rozwoju

12.00 - 12.30
 Przerwa na kawę
12.30 - 14.30

 Planowanie Parków Przemysłowych: doświadczenie krajowe i zagraniczne

 • Przewagi lokalizacji : dobór działek pod Parki Przemysłowe i Business Parki
 • Wybór koncepcji Parku Przemysłowego i opracowanie planu generalnego budowy
 • Wspieranie przez państwo procesów skierowanych na zwiększenie dostępności terenów

 Prelegenci:
  Andy Kuzich, dyrektor ds. rozwoju biznesu, PricewaterhouseCoopers Ukraine
 
Wiktorija Gryb, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju DTEK
 
Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu, Euro-Centrum Science Technology Park
 
Barbara Kostyra, dyrektor, Centrum Zarządzania, Podkarpacki Park Naukowo- Technologiczny "AEROPOLIS"
 
Wołodymyr Panow, dyrektor, „Sezparkserwis” (park przemysłowy „Sołomonowo”)
 
Andrij Nahornyj, dyrektor Instytutu Rozwoju Miasta Krzywy Róg

 Moderator: Olena Bey, dyrektor, Business Support Center NewBiznet

   Skuteczne zarządzanie Parkiem Przemysłowym
 • Przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Parków Technologicznych i Przemysłowych
 • Podniesienie konkurencyjności Parków Przemysłowych
 • Doświadczenie w skutecznym zarządzaniu Parkiem Przemysłowym

 Prelegenci:
 
Tetiaja Korotka, dyrektor programu publiczno-prywatnego partnerstwa USАID
 
Zdzisław Klonowski, Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Mielec
 

 Moderator: Volodymyr Vorobey, dyrektor, PPV Knowledge Networks

14.30 - 15.30
 Konferencja prasowa
 Obiad
15.30 - 17.00
Posiedzenie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli firm-członków EBA. „Praca z inwestorami na Ukrainie”
17.00 - 17.30
 Przerwa na kawę
17.30 - 18.30
Posiedzenie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli firm-członków EBA. „Praca z inwestorami na Ukrainie”
18.30 - 20.30
 Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

 

6 czerwca 2014 roku

10.00 - 11.30

 Parki Przemysłowe a rozwój gospodarczy terenów

 • Rola Parków Przemysłowych w mobilizacji bezpośrednich inwestycji krajowych i zagranicznych
 • Parki Przemysłowe jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionalnej i promocji rozwoju dostawców lokalnych oraz lokalnych łańcuchów dostaw
 • Parki Przemysłowe jako narzędzie przyciągania wysoko wykwalifikowanej kadry i jej powrotu do kraju z zagranicy

 Prelegenci:
 
Alexander Skurla, I Sekretarz, Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Użgorodzie
 
Serhij Kiral, dyrektor Wydziału Handlu Zagranicznego i Inwestycji
 
Wiktorija Gryb, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju DTEK
 Iwan Karpa, Przewodniczący rady rejonowej rejonu Jaworowskiego
 Wołodymyr Tuz, Burmistrz Miasta Nowy Rozdół
 
Oleksij Zhylin, dyrektor, Wydział Ekonomii, Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Korosteń

 Moderator: Denys Shmyhal, Zastępca Kierownika, Główny Departament Ministerstwa dochodów Obwodu Lwowskiego

11.30 - 12.00
 Przerwa na kawę
12.00 - 13.30

 Sekcja 1 Rozwój technologii ekologicznych: perspektywy, trendy i możliwości

 • Perspektywy rozwoju technologii ekologicznych na Ukrainie
 • Ekologiczne Parki Przemysłowe: skuteczne wykorzystanie zasobów, symbioza przemysłowa i innowacje ekologiczne
 • Tworzenie i rozwój Ekologicznych Parków Przemysłowych: historie sukcesu i dobre praktyki

 Prelegenci:
 
Maksym Barinow, dyrektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Usług, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy
 Ludmiła Poltoraczenko, zastępca dyrektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Usług, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy

 
Taras Kohut, dyrektor, Innovation Centre at state enterprise "Argentum"
  Olga Cyhulowa, kierownik Bezpieczne zarządzanie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz odpadami, przedsiębiorstwo państwowe „Mama 86”
 
Denys Pawlowskij, koordynator projektów bezpieczeństwa chemicznego, przedsiębiorstwo państwowe „Mama 86”

 Moderator: Volodymyr Vorobey, dyrektor, PPV Knowledge Networks

12.00 - 13.30  Sekcja 2 Rozwój centrów logistycznych na Ukrainie: perspektywy i możliwości
 • Prognozowanie rozwoju rynku usług logistycznych na Ukrainie i jej regionach
 • Kształtowanie regionalnej infrastruktury logistycznej. Logistyka celna
 • Terytorialna organizacja lokalizacji centrów logistycznych

 Prelegenci:
 
Denis Shendryk, menadżer, International Trade and Customs, Kuzich, Dyrektor ds. rozwoju biznesu PwC Ukraina
 Oleh Matsko
, dyrektor Generalny, E. van Wijk I MOJA Logistik
 
Orest Lozynets, dyrektor, “Karpaty-Logistik”
 
Nazar Pryveda, dyrektor, "M & S Forwarding - Zachód" z o.o.

 
Moderator: Olena Bey, dyrektor, Business Support Center NewBiznet

13.30 - 14.30
 Lunch
14.30 - 16.00
 Rozwój przemysłu: możliwości regionów
 • Przydzielenie terenów oraz przygotowanie i rozbudowa infrastruktury, niezbędnej dla firm przemysłowych
 • Rozwój infrastruktury terenów przemysłowych: nowe możliwości i perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego

 Prelegenci:
 Roman Stępka, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu
 Taras Fedak, Przewodniczący stałej komisji ds. polityki inwestycyjnej i regulacyjnej, efektywności energetycznej i rozwoju przedsiębiorczości
  Ihor Artymko,
dyrektor, "Energia Novy Rozdil" z o.o.

Moderator: Maryana Lutsyshyn, kierownik regionalny, EBA

16.00 - 16.30
 Kawa
шаблоны joomla

 
 Фінансується Європейським Союзом в рамках Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства