СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

5 червня 2019 року  у Тернополі відбувся круглий стіл, на якому представники влади, громадськості та бізнесу обговорили важливі для регіону питання стратегії забезпечення енергоефективності та енергозбереження. Ініціаторами обговорення  виступили ГО "Інститут Регіонального Розвитку" і  управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської  облдержадміністрації.

 

Круглий стіл організовано Інститутом Регіонального Розвитку в межах проекту "Посилення громадського впливу на прискорення реформування енергетичного сектора у відповідності до Угоди про Асоціацію Україна-ЄС " реалізується за підтримки проекту «Громадська синергія», що фінансується Європейським Союзом та виконується Міжнародним фондом «Відродження».

Присутнім був запропонований розроблений експертами Інституту проект Стратегії енергозбереження та підвищення енергоефективності Тернопільської області на 2019-2035рр. Стратегічні пріоритети в сфері  енергоефективності  визначеніна основі детального аналізу можливостей та загроз з врахуванням сильних та слабких сторін регіону, структури та особливостей його енергоспоживання.  Проект стратегії передбачає досягненняенергетичної самодостатності області на основі 3-х векторів руху – «енергоефективне господарство», «розвинута відновна енергетика», «інвестиційно-інноваційний енергопрорив». За кожним із векторів руху визначено  операційні цілі, завдання, сфери реалізації проектів та програм.

В процесі обговорення учасники круглого столу були одностайними щодо  необхідності забезпечення стратегічних підходів до забезпечення енергоефективності в регіоні.  Особливу зацікавленість у присутніх викликали питання, що стосуються формування  регіонального біопаливного комплексу, запровадження енергосервісних контрактів в бюджетній сфері, термомодернізації житла. На круглому столі обговорювалися також  завдання  управління енергоефективністю,  а саме, організації моніторингу  енергоспоживання, енергоаудиту, інформування та навчання  різних категорій енергоспоживачів.

Обговорення проходило в діловій атмосфері, що посприяло пошуку шляхів та механізмів енергоефективного стратегічного регіонального розвитку.  Учасники столу підтвердили важливість та актуальність обговорюваних питань, необхідність подальшого освоєння потенціалу відновних джерел енергетики,   запровадження новітніх  енергоефективних технологій, використання сучасних механізмів фінансування та можливостей, які забезпечує співпраця з ЄС в сфері енергоефективності та енергозбереження.

Присутні висловили пропозицію врахувати передбачені проектом стратегії завдання  в регіональній  стратегії розвитку регіону, організувати подальше обговорення та просування проекту для введення його в дію, як базового стратегічного документа для забезпечення енергетичної самодостатності та конкурентоздатності  області.