Відновлювана енергетика в Україні (ВДЕ) – це реальність

На сьогодні запаси викопних енергоресурсів зменшуються, тому ресурси традиційної енергетики зростають в ціні і в перспективі можуть стати недоступними. Проблему вирішує освоєння відновлювальних джерел енергії. Одним із взятих Україною зобов’язань відповідно до Угоди про Асоціацію з ЄС є розвиток та підтримка відновлювальної енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та охорони навколишнього середовища. Відновлювальна енергетика визнана одним із головних пріоритетів енергетичної реформи, а сприяння виробництву енергії з альтернативних джерел енергії - завданням державної політики в енергетичній сфері. Це зафіксовано у прийнятій Енергетичній стратегії України на період до 2035 року та в положеннях законодавчої бази. Відновлювальна енергетика гарантує екологічну безпеку та енергетичну незалежність суб’єктам, які її запроваджують.

У 2014 р. в Україні було прийнято низку урядових постанов, спрямованих на стимулювання заміщення природного газу альтернативними паливами та видами енергії та на гармонізацію сектору відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) України з європейським. Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2020 р. встановлено загальну мету з розвитку цього сектору в Україні до 2020 р. - внесок ВДЕ до валового кінцевого енергоспоживання має досягти 11% у 2020 р. у відповідності до зобов’язань України як члена Енергетичного співтовариства.

БіоТЕЦ — це одночасне виробництво двох видів енергії з біопалива. Варто відзначити, що основний напрям біоТЕЦ — виробництво саме теплової енергії та заміна передусім ТЕЦ, які виробляють її з природного газу. Це дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу та збільшити енергонезалежність країни. Завдяки змінам у законодавстві та впровадженню реформи енергоефективності ТзОВ «Мебель-Сервіс» спорудило і ввело в кінці літа 2018 року в експлуатацію першу на Львівщині біоТЕЦ, що працює на відходах від меблевого виробництва.

Біомаса є вагомою складовою ВДЕ. Україна володіє достатнім потенціалом біомаси, доступної для виробництва енергії – більше 27млн. т у.п./рік. Для виробництва біогазу придатні більшість відходів харчової промисловості та сільського господарства, а також спеціальні енергетичні рослини. Біогазові потужності в Україні нарощуються. Ще на кінець 2014 р. в країні було 10 біогазових установок загальною потужністю 15 МВт, а станом на кінець II кварталу 2018 року – 29 установок потужністю 41 МВт Потенціал генерації біометану в Україні становить щонайменше 7,8 млрд м3 у рік або 25% від поточного споживання газу. ПрАТ «Компанія Ензим», відомий український виробник дріжджового продукту «Львівські дріжджі», побудував та ввів в експлуатацію біогазову установку, що працює на власних очисних спорудах і виробляє біогаз з відходів виробництва. Продуктивність біоустановки на сьогодні складає 620 м3/год. Це означає, що компанія за рахунок генерації біогазу економить 3,7 млн. м3  природного газу або практично повністю покрила потребу в природному газі.

З огляду на зобов’язання України перед ЄС, держава стимулює вітроенергетику, сонячну енергетику, гідроенергетику та енергія біомаси. Це створює сприятливі передумови для залучення в дану сферу приватних інвестицій. В гірських районах Львівської області піонером з розвитку вітроенергетики є очолювана львівським підприємцем Максимом Козицьким компанія «Еко-Оптіма», яка тут реалізувала два успішних проекти. Завдяки змінам у законодавстві та впровадженню реформи енергоефективності «Еко-Оптіма» прийняла рішення про спорудження об’єктів відновлювальної енергетики, в першу чергу ВЕС, а далі і наземних сонячних станцій.

Сонячні станції мають цілу низку переваг - це екологічно чиста енергія, тривалий період експлуатації, автономність роботи панелей та іншого обладнання, легка експлуатація, висока прибутковість, а головне, майже ніяких ризиків. Правда, є й недоліки - висока вартість обладнання та необхідність професійної допомоги. Завдяки змінам у законодавстві та реформі у енергоефективності компанія «Карпати-Логістик» прийняла рішення встановлення найбільшої у Західному регіоні дахової сонячної станції. Компанія на даху своїх складських приміщень площею 30 тис. м2 встановило 7410 сонячних панелей загальною потужністю 2 МГВт.

Проект «Енергоефективність в дії: аналіз та просування кращих практик на Львівщині» реалізується Інститутом Регіонального Розвитку рамках проекту “Просування реформ в регіони” за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid), який реалізується  Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та “Європейською правдою”.

Автор Уляна Терлецька