КУДИ КРОКУЄ ТЕРНОПІЛЬЩИНА АБО ЩО ПОКАЗАВ РЕЙТИНГ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Енергоефективне господарювання  – це не тільки  «головна біль» для місцевої влади, а й головний напрямок  роботи громад та  громадських організацій. Саме сьогодні, зважаючи на систематичне підвищення цін на енергоносії, громадські організації повинні спонукати владу до дій, які наближають регіон до  європейських стандартів енергоспоживання. В цьому плані актуальним є громадський контроль за діями влади, моніторинг стану реалізації діючих програм та проектів з енергоефективності, оцінювання динаміки параметрів енергоощадливості регіону.

воєрідним тестом для оцінювання енергоефективності регіону є його місце в рейтингу за відповідними параметрами. Такий рейтинг за перше півріччя поточного року проведено в рамках виконання проекту «Контроль громадськості за реформуванням енергетичного сектора на регіональному рівні в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Проект реалізується спільно із Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій та «Європейською правдою» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

В рейтингу представлено 5-ть областей Західної України – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька (матеріал розміщено за адресою http://institute.lviv.ua/doc/Analise_Stanu_energoefektyvnosti_final_30.05.2018.pdf).

Рейтингове оцінювання проведене за показниками, які характеризують енергоефективність та розвиток відновлюваної енергетики в комплексі з індикаторами виконання регіоном зобов’язань в сфері енергетики по Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. За сумарною оцінкою Тернопільщина виявилася аутсайдером, що частково обумовлюється загальним станом її економічного та соціального розвитку. Досить сказати, що серед досліджуваних регіонів область займає передостаннє місце за обсягом регіонального валового продукту на душу населення.

Кількість параметрів енергоефективності , за якими Тернопільська область зайняла відповідні місця в рейтингу Проте не всі показники енергоефективності є гіршими порівняно з сусідніми областями. Тернопільщина очолює рейтинг за часткою сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в загальній потужності котелень, і відповідно, обіймає другу позицію за часткою обсягу теплової енергії, виробленої з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії. Друге місце посідає і  за такими показниками, як рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні, обсяг іноземних інвестицій в відновлювану енергетику в розрахунку на одну особу.

За чотирма індикаторами область обіймає золоту середину – третє місце. Це показники, які показують питоме споживання паливно-енергетичних ресурсів на душу населення, інвестиції в розрахунку на одну особу у сфері відновлюваної енергетики, кількість регіональних ініціатив в сфері енергозбереження та відновлюваної енергетики.

Тернопільщина відстає від сусідніх областей  за шістьма показниками, і ще за п’ятьма знаходиться на четвертій позиції. Основними сферами відставання є оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами теплової енергії, забезпечення доступу соціально вразливих груп населення до енергоресурсів, інформування населення з питань відновлюваної енергетики, інвестування проектів в сфері енергозбереження, співробітництво з ЄС в сфері енергетичної безпеки та енергозбереження. Четверте-п'яте місце регіон ділить з іншими областями за показником частки домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі. На сьогодні поки що не запущений механізм енергоменеджменту та енергосервісних договорів в бюджетній сфері.

За підсумками рейтингу, можна стверджувати, що на сьогодні регіональна політика енергоефективності не забезпечує конкурентних позицій регіону серед сусідніх областей. Щоб подолати відставання вимагається більше проектів в сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики, зокрема з залученням фінансових установ ЄС, пошук регіональними та місцевими органами влади сучасних схем спільного з зацікавленими учасниками фінансування енергоефективних проектів, запровадження енергоменеджменту та енергосервісу в бюджетних установах, системного контролю за витрачанням тепла та енергії в  житлово-комунальному господарстві, покращання інформування населення з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Автор публікації: Лукашенко Тетяна Валентинівна ,

Експерт проекту