Пропозицій та рекомендацій за результатами громадської експертизи регулювання цін (тарифів) на обласному рівні

№ п.п.

Сфера регуляторного впливу

Сутність пропозицій та рекомендацій

Термін

Примітка

Організація та методологія регулювання цін (тарифів) в цілому

1. Запровадити планування проведення відстежень регуляторних впливів відповідних розпоряджень голови ЛОДА з врахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Постійно

2. Відстежити регуляторний вплив наступних розпоряджень з регулювання цін (тарифів), за результатами якого (при потребі) внести уточнення та зміни в чинні регуляторні акти :

  • Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації №1549/0/5-08 від 23.12.2008р. «Про граничні торговельні націнки на продукцію громадського харчування, що реалізується у навчальних закладах»
  • Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації №1142 від 30.10.2007р. «Про регулювання цін на окремі продовольчі товари»;. Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації №453/0/5-08 від 19.05.2008р. «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 жовтня 2007 року №1142»; Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації №242/0/5-08 від 24.03.2008р. «Про торговельні надбавки на хліб масових сортів» (в комплексі)
  • Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації № 913/0/5-09 від 14.09.2009р. «Про тарифи на перевезення пасажирів та багажу автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні»

Відповідно до плану проведення відстежень. Орієнтовні дати:

2-ий кв. 2010р.

3-ій квартал 2010р.

4-ий квартал 2010р.

Передбачити планом заходів на 2010р. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2009 - 2010 рр.

3. Розробити (уточнити, доповнити) систему показників результативності регуляторного впливу розпоряджень голови Львівської обласної адміністрації з цінового (тарифного) регулювання (5 регулювань, які пройшли громадську експертизу).

1-е півріччя 2010р

4. Організувати щоквартальне відстеження результативності регуляторного впливу розпоряджень голови Львівської обласної адміністрації з цінового (тарифного) регулювання за статистичними індикаторами ( регулювання, які пройшли громадську експертизу, крім регулювання надбавок на продовольчі товари).

Щоквартально, починаючи з 2-го кварталу 2010р.

5. Впровадити в практику моніторингу регуляторних актів з регулювання цін (тарифів) збір інформації неформальними методами (соціологічне опитування)

На постійній основі, не менше 2-х тематичних опитувань в рік

Врахувати планом заходів на 2010р. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2009 - 2010 рр. для проведення відстежень

6. Організувати внутрішній аудит на предмет відповідності вимогам аналізів регуляторного впливу, підготовлених до проектів рішень щодо зміни регулювання цін (тарифів) на товари та послуги масового споживання. Запровадити практику оприлюднення аналізів регуляторного впливу після проходження внутрішнього аудиту та усунення виявлених ним недоліків.

-«-

7. Встановлювати граничні показники (нормативи), що регулюють ціни (тарифи) на основі стратегічного аналізу з використанням методології стратегічного прогнозування

-«-

8. В рамках форуму «Бізнес – влада» організовувати тематичної зустрічі представників влади та представників громадських об’єднань на предмет обговорення регулювання цін (тарифів) в області.

На постійній основі,

не менше 1-єї зустрічі в рік

В 2010р. організувати тематичну зустріч з питань регулювання цін на продукти харчування

9. Передбачити цільове підвищення кваліфікації працівників з питань цінового регулювання.

На постійній основі , не менше 1-го працівника в рік

Передбачити планами підвищення кваліфікації працівників Головного управління економіки

1.

Регулювання рівня рентабельності виробництва борошна та хліба

1.1. Внести зміни у розпорядження голови Львівської облдержадміністрації №1142 від 30.10.2007р.:

  • Вилучити п. 1.2. розпорядження, в силу його невідповідності сучасним ринковим тенденціям;
  • В п.1.1. розпорядження передбачити граничний рівень рентабельності на період 2010-2011 маркетингових років до 10 відсотків (далі за текстом)

Відповідно до плану підготовки регуляторних актів – рекомендується 3-ій квартал 2010р.

1.2. Відмінити регулювання рентабельності виробництва хліба та борошна

Період стратегічної перспективи в міру стабілізації економіки

1.3. Ініціювати і прийняти участь в розробці Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2011 – 2012 роки в зв’язку із зростанням цін на продукти і послуги масового вжитку.*

Протягом 2010р.

1.4. Розробити комплекс заходів, скерованих на попередження протиправних дій зі сторони підприємств-монополістів – виробників борошна та хліба масових сортів в сфері економічної конкуренції.

4-ий квартал 2010р.

Спільно з Львівським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України

2.

Регулювання торговельних надбавок та декларування оптово-відпускних цін

2.1. Ініціювати розгляд КМ України питання щодо уніфікації переліку продуктів, на які встановлюється гранична торговельна надбавка з нормами Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» N 1877-IV від 24.06. 2004 р. та постанови кабінету Міністрів України 17.10.2007р. №1222 «Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари» (зі змінами та доповненнями).

4-ий квартал 2010р.

2.2. Ініціювати відміну обмеження торговельних надбавок на продукти масового споживання

Період стратегічної перспективи в міру стабілізації економіки

2.3.Підготовити окреме розпорядження щодо порядку декларування оптово-відпускних цін.

Відповідно до плану підготовки регуляторних актів - орієнтовно 2-ий квартал 2011р.

2.4. Розробити заходи з спрощення організації проходження процедури декларування оптово - відпускних цін у Львівській області.

4-ий квартал 2010р.

Спільно з інспекцією по контролю за цінами у Львівській області

2.5. Розробити стандарт адміністративної послуги по декларуванню зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

4-ий кв. 2010р. -1-ий кв. 2011р.

Спільно з інспекцією по контролю за цінами у Львівській області

2.6. Розробити маршрутну карту процедури декларування цін та розмістити її на веб-сторінці Львівської облдержадміністрації.

2-ий квартал 2011р.

2.7. Запровадити періодичне оприлюднювати актуальної інформації з цінового регулювання на Веб-сторінці Львівської облдержадміністрації.*

На постійній основі

Встановити відповідальність за інформування з питань цінового регулювання.

2.8. Організувати консультування суб’єктів господарської діяльності з питань цінового регулювання в громадській приймальні підприємців Львівщини за участю посадових осіб Головного управління економіки та інспекції по контролю за цінами*.

На постійній основі, не менше 2-х днів в місяць

2.9. Запровадити форум відповідей на питання з цінового регулювання на продукти на веб-сторінці облдержадміністрації*

З 1-го кварталу 2011р.

3.

Регулювання торговельних надбавок на дитяче харчування

3.1. Внести зміни у розпорядження голови Львівської адміністрації №1171 від 30.11.2005р., виклавши п. 1 даного розпорядження в наступній редакції: «Встановити граничний розмір торговельної надбавки на всі види дитячого харчування в розмірі до 15 відсотків до ціни виробника або митної вартості. У торговій надбавці врахована гуртова надбавка та податок на додану вартість». П. 2.1 розпорядження вилучити. Передбачити виключення транспортних витрат з торговельної надбавки.

Відповідно до плану підготовки регуляторних актів, орієнтовно 3-ій квартал 2010р.

3.2. Запровадити щоквартальний моніторинг цін на продукти дитячого харчування, кількісних показників асортименту продукції дитячого харчування в торговельній мережі.

На постійній основі, щокварталу

3.3. Забезпечити оприлюднення результатів моніторингу цін на продукти дитячого харчування, кількісних показників асортименту на Веб-сторінці Львівської облдержадміністрації.

На постійній основі, щокварталу

4.

Регулювання граничних торговельних націнок на продукцію громадського харчування, що реалізується у навчальних закладах

4.1. За результатами проведення відстеження регуляторного впливу Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації №1549/0/5-08 від 23.12.2008р. внести необхідні зміни в розпорядження щодо граничного рівня торговельних націнок.

Відповідно до плану підготовки регуляторних актів, орієнтовно 4-ий квартал 2010

4.2. Організувати круглий стіл з обговорення проблем ціноутворення на продукцію громадського харчування, що реалізується в навчальних закладах

3-ій квартал 2010р.

4.3. Запровадити щорічний моніторинг цін на 2-3 комплексні обіди (сформовані із типових страв), що реалізуються в навчальних закладах

На постійній основі

5.

Регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні

5.1. Розширити перелік показників для повторного та періодичного відстеження результативності встановлених тарифів

1-е півріччя 2010р.

Передбачено пропозиціями щодо організації та методологія регулювання цін (тарифів) в цілому

5.2. Забезпечити проведення повторного відстеження результативності граничних тарифів, встановлених Розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 14 вересня 2009 року №913, за результатами якого при потребі внести зміни в чинне розпорядження.

Жовтень 2010р.

Передбачено пропозиціями щодо організації та методологія регулювання цін (тарифів) в цілому

5.3. Забезпечити щорічне відстеження результативності встановлених тарифів (шляхом експертного опитування).

Щороку

5.4. Розробити та затвердити методику розрахунку регульованих тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні

Відповідно до плану підготовки регуляторних актів, орієнтовно -до кінця 2010р.

5.5. Розробити заходи з спрощення процедури внесення змін до чинних нормативних актів з питань цінового регулювання.*

Протягом 2010р.

5.6. Організувати круглий стіл з проблем цінової політики на транспорті «Ціна та якість перевезення пасажирів»

4-и1 квартал 2010р.

Разом Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури, асоціацією Львівського пасажирського транспорту та асоціацією роботодавців транспорту Львівщини

5.7. При формуванні бюджету області ініціювати пропозиції з приведення у відповідність виділених сум дотацій на покриття пільгових перевезень пасажирів з числом пасажирів-пільговиків

В терміни підготовки бюджету

5.8. В рамках підготовки до Євро-2012 ініціювати розробку обласної Програми з підвищення якості перевезень пасажирів в приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні.

Протягом 2010р.

* Стосується  всіх сфер регулювання цін (тарифів)