Методологія проведення громадської експертизи

Мета та предмет громадської експертизи

Метою громадської експертизи є покращення регулювання цін (тарифів) на соціально значимі товари і послуги, що передбачає розв’язання наступних завдань:

  • оцінка результативності регулювання цін та тарифів для всіх сторін регуляторного процесу;
  • дослідження відповідності регулювання цін та тарифів на товари та послуги масового споживання економічним інтересам суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням кризових умов господарської діяльності;
  • виявлення проблем регулювання для суб’єктів підприємницької діяльності;
  • надання рекомендацій щодо вдосконалення регуляторних впливів в сфері регулювання цін та тарифів;
  • посилення співпраці органів влади та підприємництва, впровадження досвіду громадської експертизи, як форми спільного вирішення актуальних проблем.


Предметом громадської експертизи є економічна обґрунтованість чинного регулювання цін (тарифів) на соціально значимі товари і послуги , яке здійснюється  Головним управлінням економіки Львівської облдержадміністрації  відповідно до повноважень обласних адміністрацій, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996р № 1548.

Громадська експертиза проведена щодо регулювання (встановлення):
1) граничних  рівнів торговельних надбавок на дитяче харчування;
2) граничних рівнів рентабельності виробництва борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба, вагою більше як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба та хлібобулочних виробів для діабетиків
3) граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості) на  продукти харчування: борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі;
4) граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
5) тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньо обласному  сполученні.

Вибір предмету громадської експертизи обумовлений незадоволенням підприємництва Львівщини чинним обмеженням цін та тарифів на продукцію та послуги, які ними виробляються або надаються. Це підтверджують результати фокус-групового обговорення проблем регулювання цін(тарифів) на товари та послуги масового споживання, проведеного Інститутом 30 вересня 2009р., на якому переважаюча більшість присутніх представників підприємництва констатували недостатність встановлених обмежень цін та тарифів для забезпечення належної прибутковості, а інколи і для відшкодування витрат.

Методи, що використовувалися при здійсненні громадської експертизи

Для проведення громадської експертизи використана система  методів аналізу, зокрема: методи збору вихідної аналітичної інформації, метод аналізу «вигоди-витрати»,  метод  порівняння «з регулюванням -  без регулювання», статистичні методи  (метод середніх величин, індексний метод, динамічних рядів),  методи факторного аналізу,  аналіз чутливості та ін.

Обмеження щодо проведення громадської експертизи

Висновки громадської  експертизи зроблено  на основі і в рамках наданої Головним управлінням економіки інформації за запитом Інституту  Регіонального Розвитку №7 від 20 жовтня 2009р.  Для підтвердження окремих експертних висновків використані додаткові інформаційні джерела.

Оцінка діяльності Головного управління економіки Львівської обласної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів) на обласному рівні

Висновки  за оцінкою   організації та методології  регулювання цін (тарифів) щодо якого проводилася  громадська експертиза:

Позитивні сторони регулювання

Негативні сторони регулювання

· регулювання цін (тарифів) щодо якого проводилася громадська експертиза (далі регулювання цін (тарифів) організується на основі відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації;

· зміна чинного регулювання цін (тарифів) або запровадження нових регулювань передбачається планом підготовки регуляторних актів та змінами до нього, що забезпечує передбачуваність цінової (тарифної) політики в області;

· доступність інформації про чинне регулювання цін (тарифів) оцінюється, як достатня.;

· нормативне забезпечення регулювання цін (тарифів) в області є адекватним чинним регулюванням на центральному рівні, розпорядження викладені доступно та однозначно;

· організоване оприлюднення проектів розпоряджень з цінового регулювання на веб-сторінці облдержадміністрації не інформаційно достатнім; мало використовуються інші форми громадського обговорення;

· аналізи регуляторного впливу проектів розпоряджень з цінового регулювання є описовими, не визначаються числові значення результатів регуляторного впливу, що викликає проблемність оцінювання результативності їх впливу;

· має місце запізніла реакція регулювання на зміни в умовах господарювання, складною є процедура погодження та підписання розпоряджень;

· в практиці обґрунтування граничних використовується метод «від досягнутого», що зумовлює перенесення недоліків регулювання базового періоду на майбутнє;

· відстеження регуляторних впливів оцінюється як частково та несистемне, що не створює достатньої інформаційної бази для своєчасного реагування на зміни регуляторного середовища;

в розрізі видів регулювань, які підлягали громадській експертизі, проблемними для ведення господарської діяльності є граничні показники (нормативи) встановлені щодо виробників хліба та борошна та підприємств громадського харчування, продукція яких реалізується у навчальних закладах.