Трансфер технологій

Тема інноваційної діяльності стає все більш актуальною. Наука через інноваційну діяльність впроваджує свої результати у виробництво, бізнес. Яким чином? Спочатку народжується ідея будь-якого продукту, технології чи послуги. Кожна ідея потребує маркетингових заходів, щоб продукт дійшов до виробництва, а від його продажу надійшли гроші.

Ми прагнемо створити інформаційно-комунікаційну площадку для взаємодії науки, бізнесу, держави.

Ми допомагаємо науковцям, розробникам здійснювати пошук партнерів та інвесторів для кооперації при розробці і впровадженні наукових розробок в Україні і за кордоном. Для бізнесу – запропонуємо цікаві ідеї, розробки, винаходи, з допомогою яких компанії зможуть піднятися на вищий щабель свого розвитку.

Ми працюємо в галузі зеленої енергетики та  енергоощадності, збереження природних ресурсів, еко-технологій та агробізнесу.

Наші послуги:

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Успіх програми комерціалізації залежить не тільки від перспективності технології, але і від ситуації на ринку. Для просування технологій на ринок ми пропонуємо наступні послуги:

 • проведення дослідження ринку технологій;
 • розробка маркетингової стратегії інноваційних проектів;
 • розробка маркетингового плану для інноваційних проектів;
 • розробка рекламної стратегії по просуванню проектів і технологій;

КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ТРАНСФЕРУ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ

Сфера передачі технологій насичена різноманітними, різноплановими і суперечливими ситуаціями. Тому дуже важливо отримувати кваліфіковані консультації фахівців на всіх етапах відбору і передачі технології, зокрема:

 • Консультування з юридичних, фінансових питань, питань охорони інтелектуальної власності;
 • Патентний пошук і консультації по оформленню патентів і авторських свідоцтв;
 • Консультування по питаннях планування управління проектами;
 • Консультування і ведення ділового листування;
 • Підготовка до публікації матеріалів в ЗМІ та ін.

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Бізнес-план або інвестиційний проект є важливим інструментом для залучення позикових або інвестиційних ресурсів. Його наявність істотно підвищує шанси фінансування проекту і, що важливіше, служить керівництвом до дії для менеджерів підприємства. Ми пропонуємо Вам наступні послуги:

 • розробка бізнес-плану;
 • розробка інвестиційного проекту
 • розробка бізнес-пропозицій для потенційних інвесторів;
 • консультації по складанню резюме бізнес-плану та інших документів.

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ з комерціалізації інновацій:

 • семінари з питань трансферу технологій
 • тренінги з  управління інноваційними проектами
 • тренінги з розробки бізнес-планів для інноваційних проектів
 • круглі столи і семінари в сфері комерціалізації інновацій