Стимулювання міжсекторного партнерства влада-громада-бізнес в прикордонних містах Жовква та Яворів Львівської області з метою покращення умов розвитку МСП

В 2017 році Інститутом реалізовано проект «Стимулювання міжсекторного партнерства влада-громада-бізнес в прикордонних містах Жовква та Яворів Львівської області з метою покращення умов розвитку МСП» спрямовано на підтримку й розвиток взаємодії місцевих органів влади, підприємницьких суб’єктів та громади на місцях з метою створення умов для подальшого розвитку місцевого малого та середнього підприємництва з підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», яку виконує Фонд Східна Європа.

 

 

В рамках проекту було проведено наступні заходи:

1. Аналіз бар’єрів розвитку малого та середнього бізнесу в прикордонних містах (м. Жовква та м. Яворів)

2. Проведення 2 одноденних фасилітаційних сесій в м. Жовква та м. Яворів з розвитку міжсекторного партнерства «влада-громада-бізнес» і підготовки пропозицій по покращенню умов ведення бізнесу

3.Розробка пропозицій до міських програм розвитку МСП в м. Жовква  та м. Яворів

4. Проведення 2 одноденних бізнес-майстерень з розвитку навичок міжсекторного партнерства «влада-громада-бізнес» в м. Жовква та м. Яворів

Проведення 2 фасилітаційних сесій за планом:

Ознайомлення учасників з результатами аналізу бар’єрів для розвитку МСП в регіоні

Визначення потреб окремих секторів місцевої громади

Формування стратегічних та операційних завдань з врахуванням визначених вимог

Ознайомлення учасників з методами впливу на впровадження операційних заходів

Формування основних заходів з розвитку МСП для усунення бар’єрів на місцевому рівні та створення сприятливих умов для розвитку МСП

Проведення 2 тренінг програм  з розвитку навичок міжсекторного партнерства «влада-громада-бізнес» за планом:

Методи ефективної комунікації між секторами місцевої громади

Побудова партнерських стосунків при плануванні заходів з розвитку МСП

Обговорення вимог окремих груп до заходів з розвитку МСП

Узгодження пропозицій до міської програми розвитку МСП щодо покращення умов розвитку МСП у місті