Багатомодульний навчальний курс "Ефективне управління та маркетинг територій, залучення бізнесу та інвестицій"

В 2014 та в 2015 роках Інститутом було виконано великий міжнародний проект в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 «Розвиток підприємництва шляхом покращання доступу до інвестиційних ділянок у м. Любачів та гміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського району та м. Новий Розділ» (Обсяг фінансування 529 259 євро) Проект був націлений на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в прикордонних районах (Львівська область України та Підкарпатське воєводство Польщі), підвищення доступності цих територій для потенційних інвесторів.

В рамках цього проекту було напрацьовано та реалізовано багатомодульний навчальний курс "Ефективне управління та маркетинг територій, залучення бізнесу та інвестицій". Більше інформації про програми навчальних тренінгів

 

 

Багатомодульни навчальний курс "Ефективне управління та маркетинг територій, залучення бізнесу та інвестицій" для представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій,  місцевого бізнесу, навчальних закладів Яворівського району та міста Новий Розділ ( 2 групи, по 30 учасників кожна група)

Модуль 1. Тренінг програма "Інституційний ландшафт: основні поняття, типи установ, співпраця між установами" відбулася 02 -3 квітня 2014 року.

Тематика:

Презентація проекту (цілі, завдання, заходи);

Концепція соціального договору, розподіл обов'язків між секторами суспільства, формування соціального контракту в Україні

Українські та європейські підходи до  регіонального розвитку

Фінансові механізми регіонального розвитку

Інструменти регіонального розвитку: агенції місцевого розвитку, центри підтримки бізнесу, інвестиційні центри

Інструменти регіонального розвитку: індустріальні парки

Можливі сценарії створення  Індустріального парку в Новому Розділі

Інструменти регіонального розвитку: програми розвитку людського потенціалу

Інструменти регіонального розвитку: центри трансферу технологій, інноваційні центри

Управління місцевим економічним розвитком: проектний підхід

Новий Розділ: основні стейкхолдери, партнерство

Модуль 2. Тренінг програма "Управління проектами: основні поняття, актуальні національні та міжнародні програми, планування  та бюджетування, лобіювання"  відбулася  22-23 травня 2014 року.

Тематика:

Що таке проект, класифікація проектів

Управління циклом проекту

Проектний цикл (аналіз, формулювання, оцінка, впровадження, оцінка / моніторинг)

Процеси та інструменти циклу управління проектами (масштаб проектів, ресурси - час, фінанси, люди, комунікація, матеріали, аналіз ризиків, інтеграція проектів, LFW (логфрейм), WBS (ієрархічна структура робіт))

Як підготувати проектну заявку на фінансування різних донорів (бюджет, бізнес, міжнародні).

Модуль 3. Тренінг програма "Маркетинг територій" відбулася 29-30 травня 2014 року.

Тематика:

• Конкурентоспроможність території

• Маркетинговий профіль території

• Хто повинен розвивати маркетинг території

• Маркетинг-комунікації

• Брендінг території

• Як створити бренд території

• Інтерактивний маркетинг

• Розробка маркетингового плану території

Модуль 4. Тренінг програма "Партнерство для розвитку Яворівщини. Партнерство громади та місцевої влади для розвитку території та громади" відбулася  19-20 червня 2014 року.

Тематика:

Аналіз основних зацікавлених сторін проекту

Створення партнерської платформи для розвитку району, визначення основних напрямів діяльності партнерської платформи, узгодження пріоритетних заходів платформи

Розвиток комунікативних навичок та співпраці між місцевими органами влади, неурядовими організаціями та Агенцією місцевого економічного розвитку

Модуль 5. Тренінг програма "Стратегічний менеджмент. Розробка та презентація стратегій територіального розвитку "відбулася  29-30 жовтня 2014 року.

Тематика:

Стратегія та процес стратегічного управління

Визначення стратегії та процесу реалізації Стратегії

Стратегічний аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників

Стратегічне планування на місцевому рівні

Процес розробки, впровадження, оцінки та оновлення Стратегічного плану

Залучення громадськості

Модуль 6: Тренінг програма "Практичні аспекти міжсекторального співробітництва" відбулася 17-18 грудня 2014

Тематика:

Міжсекторна  співпраця як інструмент реалізації місцевих ініціатив та регіонального розвитку.

Партнерська платформа. Як побудувати партнерство. Можливі шляхи створення партнерських відносин в м. Новий Розділ

Компетенції місцевої влади, місцевої громади та бізнесу

Ресурси місцевої влади, місцевої громади та бізнесу

Інтереси та потреби місцевої влади, місцевої громади та бізнесу

"Три кити" міжсекторної співпраці

Державне та приватне партнерство. Приклади успішних партнерських відносин.

Модуль 7. Тренінг програма "Основи проектного менеджменту. Управління проектами " відбулася 28-29 січня 2015 року.

Тематика:

Особливості проекту. Управління змінами в проекті. Визначення стейкхолдерів

Проект: зміст, терміни та бюджет. Розробка бюджету проекту. Розробка плану реалізації проекту. Стандарти управління проектами.

Моніторинг та управління ризиками проекту.

Формування команди проекту та управління нею

Комунікація в проекті

Конфлікти та управління ними

Модуль 8. Тренінг програма "Фандрейзинг та підготовка проектів" відбулася 12-13 березня 2015 року.

Тематика:

Що таке фандрайзинг?Джерла фінансування для ГО

Пошук  потенційних донорів. Види донорів.

Статус грантоотримувача.

Що фінансують донори?

З чого почати проект?

Презентація окремих проектів та програм міжнародної технічної допомоги, представлених та актуальних в Україні

Підготовка логіко-структурної матриці  проекту

Модуль 9. Тренінг програма "Як працювати з інвесторами" відбулася  26-27 лютого 2016

Тематика:

Інвестиції: визначення та завдання

SWOT-аналіз інвестиційної привабливості

Інвестуємо в Україну: огляд інвесторів

Приклади успішно реалізованих інвестиційних проектів

Процес створення промислових об’єктів

Організація ділових переговорів

Процес підтримки інвесторів

Документація інвестиційних проектів

Модуль 10. Тренінг програма "Робота в іноземній компанії, дисципліна, внутрішні норми, ділові традиції" відбулася 12 - 13 березня 2015 року.

Тематика:

• Трудова етика

• Працевлаштування: готовність і потенціал

• Як написати CV

• Як пройти співбесіду

• Економічний розвиток районів: фокус Новий розділ

• Створення власного бізнесу: перші кроки

• Управління бізнесом: можливості розвитку в Новому Роздолі

• Майстерня: розробка власних бізнес-моделей

• Обговорення розроблених бізнес-ідей

• Історії успіху місцевих підприємців

Модуль 11. Тренінг програма "Ефективні переговори з інвесторами та партнерами"  відбулася 11-12 серпня 2015р

Тематика:

Особливості ділових переговорів з міжнародними партнерами

Основні принципи переговорів. Зміст переговорів: від позицій до інтересів

Підготовка до переговорного процесу. Встановлення цілі, планування стратегії та тактики

Встановлення контакту. Вербальна та невербальна комунікація

Визначення  інтересів партнера. Типи питань. Активне слухання.

Стилі переговорів: переваги та недоліки різних стилей

Складні ситуації в переговорах.

Розробка альтернатив та розпізнавання варіантів

Обговорення умов угоди

Модуль 12. Тренінг програма "Підвищення інвестиційної привабливості та залучення інвесторів" відбулася 17-18 листопада  2015 р

Тематика:

Інструменти підвищення інвестиційної привабливості територій

Механізми формування конкурентних переваг

Співпраця з потенційними інвесторами

Розробка інвестиційного проекту

Формування інвестиційних пропозицій регіону

Роль місцевих адміністрації у просуванні інвестиційних проектів

Методи та інструменти просування інвестиційних проектів

Модуль 13. Тренінг програма: "Як працювати з інвесторами" відбулася  26-27 листопада 2015 року

Тематика:

• Інструменти підвищення інвестиційної привабливості територій

• Інструменти для залучення потенційних інвесторів

• Переговори з потенційними інвесторами. Особливості переговорів з потенційними іноземними інвесторами

• Співпраця з інвесторами

Модуль 14. Тренінг програма:"Практичні аспекти співпраці місцевої влади, місцевої громади та бізнесу як основи для розвитку місцевих громад та залучення інвестицій" відбулася 22-23 грудня 2015 р.

Тематика:

• Міжсекторна співпраця  як інструмент реалізації місцевих ініціатив.

• Як побудувати ефективне партнерство. Можливі шляхи створення партнерських відносин

Компетенції місцевої влади, місцевої громади та бізнесу

Ресурси місцевої влади, місцевої громади та бізнесу

Інтереси та потреби місцевої влади, місцевої  громади та бізнесу

Переговори: мистецтво  переконувати, ефективно сперечатися. Стратегія Win-Win

" Три кити" міжсекторної співпраці

Державне та приватне партнерство. Приклади успішних партнерських відносин.

Конфлікт як можливість пояснити своє бачення. Визначення поведінкових стратегій у конфліктних ситуаціях. Шляхи виходу з конфліктних ситуацій